Gå til hovedinnhold

Innlegg

EMDR i behandling av langvarig smerte

Nylige innlegg
Betalingsinformasjon / information about payment

Du kan enten betale via vipps på 9710 1119, eller til min konto på 9731 15 15067
Eller via paypal knappen nedenfor

For non-norwegian participants the easiest way is via paypal below, or if you want to pay to my account let me know and I'll send you the details.EMDR in the treatment of chronic pain Research summary

EMDR in the treatment of chronic pain Research summary
Mark Grant, February 2018


1992; The first published report of EMDR in the treatment (McCann 1993) 1992-2018 13Observational studies 3 x Randomized Controlled Trials 3 x research reviews

Research reviews:
1.Van Rood, deroos (2009) Conclusion: Recommended investigation of EMDR given role of trauma in pain and prevalence of somatization disorders.
2.Gerhardt, Eich et al (2013) Concluded; “early evidence for usefulness of EMDR in chronic pain conditions”
3.Tesarz, Leisner et al, (2014} Concluded; “promising results reported for PLP, headache and chronic musculoskeletal pain (High effect sizes noted).
Outcomes
The strongest evidence for EMDR in the treatment of chronic pain pertains to the treatment of PLP, headaches and chronic musculoskeletal pain. The evidence for other types of pain (eg; Fibromyalgia, CRPS) is less strong.
Tesarz & Leiisner et al also noted that; “The effects of EMDR are mainly associated with decreased pain intensity and em…

Hva kan hjelpe pasienter med smerteproblematikk?

En del mennesker som har langvarige smerter og som hindrer dem i en god livskvalitet, har også opplevelser av belastende livshendelser i livet. Noen forteller om psykologiske etterreaksjoner etter vanskelige kirurgiske inngrep.
Langvarig smerte er kompliserte, og pasienter kan opplevelse sterke smerter som en ikke finner en klar årsak til. Smertene er tilstede selv om den opprinnelige skaden er helet.  Dette betyr ikke at smertene ikke er reelle, eller at de er psykologiske.

Se denne videoen for en god forklaring på 5 min:

Det er likevel en del ting pasientene kan gjøre for å lette opplevelsen av smertene, slik at smertene blir lettere å leve med, eller også at en reduserer de smertene som kommer fra spenninger i muskulatur. Pasienten kan få hjelp til å forholde seg til tankene og følelsene som oppstår i forbindelse med sin tilstand, eller i forhold til det å ha smerter som ikke en finner en god forklaring på.

Våre emosjonelle opplevelser i livet, våre livserfaringer og vår håndterin…

"Smerter og belastende livshendelser/traumer - hva kan vi gjøre?"

Presentasjon på Norsk Smerteforenings konferanse 2018:

Mer informasjon om Norsk Smerteforening finnes her

Vi som presenterte på konferansen var:

Eva Therese Næss, psykologspesialist/førstelektor.  UiT Norges arktiske universitet/Universitetssykehuset i Tromsø – smerteavdelingen

Kristin Marjala, psykologspesialist. Universitetssykehuset i Tromsø, smerteavdelingen og:

Siv Tonje Luneng, psykologspesialist. Sykehuset Telemark, smertepoliklinikken

Her finner du fremlegget vårt