Gå til hovedinnhold

EMDR i behandling av langvarig smerte

To-dagers kurs i EMDR som tilnærming for behandling langvarige smertetilstander og belastende livserfaringer

Bindende påmelding til: eva.t.nass@uit.no

EMDR har blitt rapportert å være svært effektiv intervensjon i forhold til fantomsmerter, hodepine, ryggsmerter og somatiseringssmerter. I likhet med PTSD synes EMDR-terapi å stimulere en forandring i den huskede komponenten av langvarig smerter, inkludert følelsesmessige og viscerale elementer. Dette representerer en betydelig potensiell fordel i forhold til tradisjonelle mestringsfokuserte tilnærminger.

I dette 2-dagers kurset presenteres hjernebaserte modeller av PTSD og langvarige smerter, hva dette vil si for behandling og hvordan det samsvarer med aktive behandlingselementer i EMDR.

Det blir fokus på terapeutiske og praktiske ferdigheter i å fremkalle og integrere somatiske reaksjoner på bilateral stimulering, og på å endre smerteminner og smerterelaterte følelser.


Mark Grant (MA) er en klinisk psykolog med over 20 års erfaring i behandling av stress, traumer og smerter. Mark har også utviklet og forsket på bruken av EMDR i behandlingen av langvarige smerter som er publisert i flere peer-reviewed tidsskrifter. Mark er også forfatter av en rekke bøker, CD-er og apps, inkludert "Change your brain change your pain” og "Pain Control with EMDR" og samt ”Anxiety Release” app basert på EMDR.
Hans ideer om langvarig smerte er blitt sitert i New York Times. Mark har utdannet klinikere angående behandling av smerter med EMDR over hele verden. Han er en tidligere leder av EMDR Association of Australia.

Kurset søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet for spesialister i klinisk psykologi.

Det forutsettes EMDR utdanning trinn 1.

Les mer på Grants hjemmeside her

Språk på kurset: Engelsk. 


Kursavgift: 
kr 3500 - bindende påmelding. 
Betales til enten Kontonr: 9731 15 15067 eller Vipps: 97101119

Kurssted:
Oslo Kongressenter

Dato:
10.-11. september 2018

Klokkeslett:
0900-1700 begge dager.Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hva kan hjelpe pasienter med smerteproblematikk?

En del mennesker som har langvarige smerter og som hindrer dem i en god livskvalitet, har også opplevelser av belastende livshendelser i livet. Noen forteller om psykologiske etterreaksjoner etter vanskelige kirurgiske inngrep.
Langvarig smerte er kompliserte, og pasienter kan opplevelse sterke smerter som en ikke finner en klar årsak til. Smertene er tilstede selv om den opprinnelige skaden er helet.  Dette betyr ikke at smertene ikke er reelle, eller at de er psykologiske.

Se denne videoen for en god forklaring på 5 min:

Det er likevel en del ting pasientene kan gjøre for å lette opplevelsen av smertene, slik at smertene blir lettere å leve med, eller også at en reduserer de smertene som kommer fra spenninger i muskulatur. Pasienten kan få hjelp til å forholde seg til tankene og følelsene som oppstår i forbindelse med sin tilstand, eller i forhold til det å ha smerter som ikke en finner en god forklaring på.

Våre emosjonelle opplevelser i livet, våre livserfaringer og vår håndterin…

EMDR in the treatment of chronic pain Research summary

EMDR in the treatment of chronic pain Research summary
Mark Grant, February 2018


1992; The first published report of EMDR in the treatment (McCann 1993) 1992-2018 13Observational studies 3 x Randomized Controlled Trials 3 x research reviews

Research reviews:
1.Van Rood, deroos (2009) Conclusion: Recommended investigation of EMDR given role of trauma in pain and prevalence of somatization disorders.
2.Gerhardt, Eich et al (2013) Concluded; “early evidence for usefulness of EMDR in chronic pain conditions”
3.Tesarz, Leisner et al, (2014} Concluded; “promising results reported for PLP, headache and chronic musculoskeletal pain (High effect sizes noted).
Outcomes
The strongest evidence for EMDR in the treatment of chronic pain pertains to the treatment of PLP, headaches and chronic musculoskeletal pain. The evidence for other types of pain (eg; Fibromyalgia, CRPS) is less strong.
Tesarz & Leiisner et al also noted that; “The effects of EMDR are mainly associated with decreased pain intensity and em…