Gå til hovedinnhold

Kurs EMDR for langvarig smerte

Kurset er nå også lagt ut på: Facebook


Eller skann følgende QR kode:

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

EMDR i behandling av langvarig smerte

To-dagers kurs i EMDR som tilnærming for behandling langvarige smertetilstander og belastende livserfaringer

Bindende påmelding til: eva.t.nass@uit.no

EMDR har blitt rapportert å være svært effektiv intervensjon i forhold til fantomsmerter, hodepine, ryggsmerter og somatiseringssmerter. I likhet med PTSD synes EMDR-terapi å stimulere en forandring i den huskede komponenten av langvarig smerter, inkludert følelsesmessige og viscerale elementer. Dette representerer en betydelig potensiell fordel i forhold til tradisjonelle mestringsfokuserte tilnærminger.
I dette 2-dagers kurset presenteres hjernebaserte modeller av PTSD og langvarige smerter, hva dette vil si for behandling og hvordan det samsvarer med aktive behandlingselementer i EMDR.
Det blir fokus på terapeutiske og praktiske ferdigheter i å fremkalle og integrere somatiske reaksjoner på bilateral stimulering, og på å endre smerteminner og smerterelaterte følelser.

Mark Grant (MA) er en klinisk psykolog med over 20 års erfaring i beh…

Hva kan hjelpe pasienter med smerteproblematikk?

En del mennesker som har langvarige smerter og som hindrer dem i en god livskvalitet, har også opplevelser av belastende livshendelser i livet. Noen forteller om psykologiske etterreaksjoner etter vanskelige kirurgiske inngrep.
Langvarig smerte er kompliserte, og pasienter kan opplevelse sterke smerter som en ikke finner en klar årsak til. Smertene er tilstede selv om den opprinnelige skaden er helet.  Dette betyr ikke at smertene ikke er reelle, eller at de er psykologiske.

Se denne videoen for en god forklaring på 5 min:

Det er likevel en del ting pasientene kan gjøre for å lette opplevelsen av smertene, slik at smertene blir lettere å leve med, eller også at en reduserer de smertene som kommer fra spenninger i muskulatur. Pasienten kan få hjelp til å forholde seg til tankene og følelsene som oppstår i forbindelse med sin tilstand, eller i forhold til det å ha smerter som ikke en finner en god forklaring på.

Våre emosjonelle opplevelser i livet, våre livserfaringer og vår håndterin…

EMDR in the treatment of chronic pain Research summary

EMDR in the treatment of chronic pain Research summary
Mark Grant, February 2018


1992; The first published report of EMDR in the treatment (McCann 1993) 1992-2018 13Observational studies 3 x Randomized Controlled Trials 3 x research reviews

Research reviews:
1.Van Rood, deroos (2009) Conclusion: Recommended investigation of EMDR given role of trauma in pain and prevalence of somatization disorders.
2.Gerhardt, Eich et al (2013) Concluded; “early evidence for usefulness of EMDR in chronic pain conditions”
3.Tesarz, Leisner et al, (2014} Concluded; “promising results reported for PLP, headache and chronic musculoskeletal pain (High effect sizes noted).
Outcomes
The strongest evidence for EMDR in the treatment of chronic pain pertains to the treatment of PLP, headaches and chronic musculoskeletal pain. The evidence for other types of pain (eg; Fibromyalgia, CRPS) is less strong.
Tesarz & Leiisner et al also noted that; “The effects of EMDR are mainly associated with decreased pain intensity and em…