Gå til hovedinnhold

EMDR in the treatment of chronic pain Research summary

EMDR in the treatment of chronic pain
Research summary

Mark Grant, February 20181992;              The first published report of EMDR in the treatment (McCann 1993)
1992-2018      13  Observational studies
3 x Randomized Controlled Trials
3 x research reviews


Research reviews:

1.     Van Rood, deroos (2009)
Conclusion: Recommended investigation of EMDR given role of trauma in pain and prevalence of somatization disorders.

2.     Gerhardt, Eich et al (2013)
Concluded; “early evidence for usefulness of EMDR in chronic pain conditions”

3.     Tesarz, Leisner et al, (2014}
Concluded; “promising results reported for PLP, headache and chronic musculoskeletal pain (High effect sizes noted).

Outcomes

The strongest evidence for EMDR in the treatment of chronic pain pertains to the treatment of PLP, headaches and chronic musculoskeletal pain. The evidence for other types of pain (eg; Fibromyalgia, CRPS) is less strong.

Tesarz & Leiisner et al also noted that; “The effects of EMDR are mainly associated with decreased pain intensity and emotional distress and that results tended to be maintained or showed even further improvement upon at follow-up.

Summary
There are a multitude of studies regarding EMDR treatment of pain comprising over 13 observational studies and 3 RCT’s. Studies tend to show reductions in pain and emotional distress (including PTSD symptoms) with gains generally well-maintained. With the possible exception of the pilot RCT study by Gerhardt (2016) a good RCT is lacking. In this sense research evidence for EMDR treatment of pain has not kept up with that involving EMDR treatment of PTSD.  In terms of the current status of EMDR as an evidence-based treatment for chronic pain, based on National Health and Medical Research Council criteria (see appendix a) EMDR can be considered a level 3 – 4 (where level 1 is gold standard). The evidence is thus promising but more well-designed RCT’s are needed.

References

de Roos CJAM, Veenstra, AC, den Holllander-Gijsman, ME, van der Wee, NJA, de Jongh, A, Zitman, FG, van Rood, RY. (2006) Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) for Chronic Phantom


C de Roos, MA, AC Veenstra, MA, Prof A de Jongh, PhD, ME den Hollander-Gijsman, MA, NJA van der Wee, PhD, Prof FG Zitman, PhD, and YR van Rood, PhD (2010) Treatment of chronic phantom limb pain using a trauma-focused psychological approach Pain Res Manag. 2010 Mar-Apr; 15(2): 65–71.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing vs. Treatment-as-Usual for Non-Specific Chronic Back Pain Patients with Psychological Trauma: A Randomized Controlled Pilot Study. Front Psychiatry. 2016 Dec 20;7:201. doi: 10.3389/fpsyt.2016.00201. eCollection 2016.

Grant, M (2000) EMDR: a new treatment for trauma and chronic pain. Complimentary Therapies in Nursing & Midwifery, 6, 91-94 Harcourt.

Grant, M. & Threlfo, C. (2002). EMDR in the treatment of chronic pain.
 Journal of Clinical Psychology, 58(12), 1505-1520.

Grant M. (2014)  Eye Movement Desensitization Reprocessing treatment of chronic pain. OA Musculoskeletal Medicine Aug. 17(2), 17.

Mazzola, Alexandra, Calcagno, Marea, Lujon, Goicochea, et al., (2009) EMDR in the treatment of Chronic Pain. (2009)  Journal of EMDR Practice and Research. 3(2) 66-79. 

McCann, David. (1993). Post-traumatic stress disorder due to devastating burns overcome by single session eye movement desensitization. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 23. 319-23. 10.1016/0005-7916(92)90055-N.

Ray, Albert R., & Zbik, Albert (2002). Cognitive Behavioral Therapies and Beyond. In; Tollison, C.David Sattherwaite, John R., & Tollison, Joseph W., (Eds). Practical Pain Management. P 189 – 207. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins

Schneider, Jens, Hofman, Arne, Rost, Christine, Shapiro, Francine. (2007) EMDR in the Treatment of Chronic Phantom Limb Pain. Journal of EMDR Practice and Research. 1(1) 31-45.

Tesarz J, Leisner S, Gerhardt A, Janke S, Seidler GH, Eich W, Hartmann M. (2014)  Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Treatment on chronic pain patients: A systematic Review. Pain Medicine. Feb;15(2):247-63.


Appendix a

Australian NHMRC criteria for evidence-based treatments

       Level 1
            Systematic review of all RCT’s

       Level 2

            At least one properly designed RCT
           
       Level 3
            Well designed pseudo-randomized RCT’s

       Level 4
            Case-series (pre-test and post-test)


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

EMDR i behandling av langvarig smerte

To-dagers kurs i EMDR som tilnærming for behandling langvarige smertetilstander og belastende livserfaringer

Bindende påmelding til: eva.t.nass@uit.no

EMDR har blitt rapportert å være svært effektiv intervensjon i forhold til fantomsmerter, hodepine, ryggsmerter og somatiseringssmerter. I likhet med PTSD synes EMDR-terapi å stimulere en forandring i den huskede komponenten av langvarig smerter, inkludert følelsesmessige og viscerale elementer. Dette representerer en betydelig potensiell fordel i forhold til tradisjonelle mestringsfokuserte tilnærminger.
I dette 2-dagers kurset presenteres hjernebaserte modeller av PTSD og langvarige smerter, hva dette vil si for behandling og hvordan det samsvarer med aktive behandlingselementer i EMDR.
Det blir fokus på terapeutiske og praktiske ferdigheter i å fremkalle og integrere somatiske reaksjoner på bilateral stimulering, og på å endre smerteminner og smerterelaterte følelser.

Mark Grant (MA) er en klinisk psykolog med over 20 års erfaring i beh…

Hva kan hjelpe pasienter med smerteproblematikk?

En del mennesker som har langvarige smerter og som hindrer dem i en god livskvalitet, har også opplevelser av belastende livshendelser i livet. Noen forteller om psykologiske etterreaksjoner etter vanskelige kirurgiske inngrep.
Langvarig smerte er kompliserte, og pasienter kan opplevelse sterke smerter som en ikke finner en klar årsak til. Smertene er tilstede selv om den opprinnelige skaden er helet.  Dette betyr ikke at smertene ikke er reelle, eller at de er psykologiske.

Se denne videoen for en god forklaring på 5 min:

Det er likevel en del ting pasientene kan gjøre for å lette opplevelsen av smertene, slik at smertene blir lettere å leve med, eller også at en reduserer de smertene som kommer fra spenninger i muskulatur. Pasienten kan få hjelp til å forholde seg til tankene og følelsene som oppstår i forbindelse med sin tilstand, eller i forhold til det å ha smerter som ikke en finner en god forklaring på.

Våre emosjonelle opplevelser i livet, våre livserfaringer og vår håndterin…